Til forældre

 

 

Bethesda er et hus, hvor forældre, sammen med pædagoger, socialrådgivere og psykologer, kan arbejde med det at forstå og tage vare på barnets behov – og i sidste ende finde ud af, hvad der er til barnets bedste. Hver familie står i hverdagen selv for at komme op om morgenen, lave morgenmad, købe ind , vaske osv.

I løbet af opholdet er der forskellige aktiviteter I, som familie, skal indgå i – nogle er individuelle, andre i grupper. Fem formiddage om ugen er der Spædgruppe (for familier med børn i alderen 0-1 år) eller Børnegruppe (for familier med børn over 1 år), som alle familier deltager i. I Spædgruppen arbejder vi med tilknytning og samspil mellem forældre og børn. I Børnegruppen er formålet det samme, men derudover arbejder vi med grænsesætning, anerkendelse, tydelighed og struktur. I begge grupper kan der være flere familier til stede og herudover medarbejdere, som vejleder familierne og giver konkrete anvisninger. Hver familie får individuelle fokuspunkter, som der arbejdes med og følges op på. Om onsdagen er der enten “Forældretid” eller afspænding. ”Forældretid” er en gruppesammenhæng, der ledes af en familiebehandler og en socialrådgiver, her kan forskellige emner drøftes ud fra familiernes ønsker. En gang om måneden er der beboermøde, som en del af “forældretid”, dette står afdelingslederen for. Det er på beboermødet muligt at komme med forslag og kritik, ligesom der kan være orienteringer fra personalet. Afspænding foregår i spædgruppen og ledes af en pædagog. Jeres børn vil blive passet imens.

Om eftermiddagen og i weekender har man som udgangspunkt tiden for sig selv. Af og til kan der være arrangeret individuelle familieaktiviteter, som personalet står for. Nogle inviterer gæster, går ture, eller andet. Hver familie bestemmer selv, hvor sociale eller private de vil være. Der er op til den enkelte, om man vil bruge fritid sammen med de andre beboere – om man for eksempel har lyst til at fortælle til de andre om, hvorfor man er på Bethesda.

Personalet står til rådighed med vejledning i løbet af dag- og aftentimerne, og den vågne nattevagt er ligeledes tilgængelig hele natten for støtte og vejledning. Personalet vil endvidere være opsøgende overfor familierne, hvis vi vurderer, der er behov for det.

Når man deltager i Spædgruppe eller Børnegruppe serveres frokost ved afslutning af gruppen. For at skabe overskud og rum til at arbejde med relationen til barnet er det aktuelt sådan, at beboerne får serveret mad fra Bethesdas køkken tre hverdagsaftener i ugen. De resterende måltider samt måltider i weekender står man selv. Hver onsdag er der ”onsdagsmiddag”, hvor beboerne på skift laver mad sammen med køkkenlederen, der er endvidere mulighed for fællesspisning for alle beboerne hver mandag og fredag aften. Det forventes, at familierne indgår i praktiske opgaver i køkkenet, samt at de sørger for rengøring på egne værelser.

Læs også vores beboerpjece.