Tilknytningsundersøgelse

 

Tilknytningsundersøgelser er en del af kommunens indstilling til børn- og ungeudvalget i forbindelse med stillingtagen til videreført anbringelse jf. SL §68a. Formålet med undersøgelsen er at vurdere barnets tilknytning til anbringelsesstedet med henblik på at give grundlag for en vurdering af, hvilken betydning det vil have for barnets sundhed og udvikling såfremt barnet eller den unge flyttes fra anbringelsesstedet.

Undersøgelsen kan indeholde: gennemlæsning af relevante sagsakter, beskrivelse og vurdering af barnet og dets tilknytning til anbringelsesstedet (plejefamilie eller institution), observationer af samspil mellem plejeforældre/omsorgspersoner og barnet, samtale med plejefamilie, pædagogisk personale på døgninstitution/opholdssted og evt. biologiske forældre, observation af samspil mellem biologiske forældre og barnet. Der kan endvidere indgå psykologiske undersøgelser af børn eller af biologiske forældre. Observationerne foretages systematisk med anerkendte metoder.

Vi følger retningslinjerne for tilknytningsundersøgelser fra Socialministeriet.