Bethesda Familieindsatser og Chr. IX Børnehjem udgør tilsammen Døgncentret

Døgncentret er en selvejende familieinstitution tilknyttet Foreningen LIVSVÆRK og med driftsoverenskomst med Aarhus kommune. I Aarhus kommune er vi en del af tilbuddene til familier, børn og unge. Herudover sælges pladser til andre kommuner.