Bethesda Familieindsatser og konsulentbistand og Chr. d IX’s børnehjem udgør tilsammen Døgncentret

Døgncentret er en selvejende institution tilknyttet Foreningen LIVSVÆRK og med driftoverenskomst med Aarhus kommune. I Aarhus Kommune er vi en del af tilbuddene til familier, børn og unge. Herudover sælges pladser til andre kommuner.