Bethesda Familieindsatser og konsulentbistand og Chr. d IX’s børnehjem udgør tilsammen Døgncentret

Døgncentret er en selvejende institution tilknyttet Foreningen LIVSVÆRK og med driftoverenskomst med Aarhus kommune. I Aarhus Kommune er vi en del af tilbuddene til familier, børn og unge. Herudover sælges pladser til andre kommuner.

Se de nyeste rapporter fra Socialtilsynet: Tilsynsrapport Chr. d. IXs Børnehjem og Tilsynsrapport Døgncentret-Bethesda.