Bethesda Familieindsatser og konsulentbistand og Chr. IX børnehjem udgør tilsammen Døgncentret

Døgncentret er en selvejende institution tilknyttet Foreningen LIVSVÆRK og med driftsoverenskomst med Aarhus kommune. I Aarhus kommune er vi en del af tilbuddene til familier, børn og unge. Herudover sælges pladser til andre kommuner.