Undersøgelser

 

Forældrekompetenceundersøgelser (FKU) afdækker forældres ressourcer og vanskeligheder i forhold til at varetage omsorgen for deres barn. Formålet er at afklare, hvad der er til barnets bedste.

Undersøgelsen foretages som en del af den børnefaglige undersøgelse. Bethesdas koncept følger Socialministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser og sker altid med udgangspunkt i anerkendte metoder.

Undersøgelsen kan omfatte både kognitiv og personlighedsmæssig testning herunder vurdering af forældrenes mentaliseringsevne, deres evne til at aflæse, indleve sig i og forstå barnets behov samt deres evne til at tilgodese disse behov. Endvidere vurderes samspillet mellem forældre og barn samt forældrenes udviklingspotentiale, herunder evne og villighed til at modtage rådgivning/vejledning. Med udgangspunkt i relevante sagsakter samt interviews med forældrene inddrages viden om deres baggrund og opvækst med særligt henblik på egne tilknytnings erfaringer.

Der kan ligeledes foretages undersøgelse af kommende forældre, og der vil i den forbindelse blive lagt vægt på forældrenes mere almene kompetencer og overordnede egenskaber i forhold til at varetage omsorgen for et barn.

Undersøgelsen varetages af en autoriseret psykolog. Undersøgelsens resultater fremlægges i en skriftlig rapport.