Forældre

 

Forældrene kender barnet bedst
I den periode barnet/den unge opholder sig på Chr. IX Børnehjem, fokuserer vi på et tæt samarbejde med forældrene. Det er vigtigt at fastholde og udbygge de familiemæssige forhold. Vores rettesnor i samarbejdet er, at forældrene kender barnet bedst. Vi lægger stor vægt på forældrenes fortællinger om barnet, for at barnet kan få en god og udbytterig tid på afdelingen. Vi prioriterer at have et åbent og respektfuldt samarbejde. I den udstrækning det kan lade sig gøre, deltager forældrene i lægebesøg og andre undersøgelser. Vi inddrager desuden forældrene i forbindelse med tøj indkøb, kontakt til skole, daginstitution og lignende.

I den tid barnet er anbragt inviterer vi blandt andet til forældremøder og samarbejdsmøder.

Besøg
Kort efter anbringelsen holder vi et møde vedrørende besøgsaftaler. Besøgsaftaler er individuelle, tilrettelægges og tilgodeser barn og forældre bedst muligt. På mødet laver vi også aftaler for telefonkontakt.

Vi forsøger altid at skabe hyggelige og rolige rammer for forældrenes besøg og lægger vægt på, at forældrene føler sig velkomne i afdelingen. Weekendbesøg i hjemmet foregår efter nærmere aftale med sagsbehandleren.