Målgruppe

 

Målgruppen for familieindsatser på Bethesda er gravide og familier med børn i alderen 0-10 år, hvor der er behov for støtte til at varetage omsorgen for barnet/børnene en periode, eller hvor der er behov for en nærmere afklaring af forældrenes ressourcer og vanskeligheder i forældreskabet. Gravide kan indskrives før fødslen.

Der vil ofte være tale om forældre, som selv har eller har haft forskellige vanskeligheder, for eksempel:

  • Psykiske vanskeligheder
  • Misbrugproblemer, hvor misbrugsbehandlingen er iværksat eller iværksættes i forbindelse med opholdet på Bethesda
  • Kognitive vanskeligheder
  • Omsorgssvigt i barndommen

Der kan ligeledes være tegn på mistrivsel hos barnet, det kan for eksempel dreje sig om:

  • Tegn på tilbagetrækning
  • Tegn på understimulering, f.eks. mangelfuld sprogudvikling
  • Tegn på stress eller overbelastning
  • Særligt sensitive eller sårbare børn
  • Præmature børn
  • Børn født med abstinenser