Psykologiske undersøgelser af børn

 

Psykologiske undersøgelser af børn og unge foretages når der er behov for udredning af barnets/den unges ressourcer og vanskeligheder med henblik på at pege på barnets/den unges behov for fremtidig støtte. Undersøgelsen kan indeholde kognitiv og personlighedsmæssig testning, samtale med barnet, vurdering af mentaliseringsevne, gennemlæsning af akter, observation af barnet/den unge, samtale med forældre, skole og andre relevante samarbejdspartnere.

Undersøgelsen kan foretages som en del af forældrekompetenceundersøgelse af forældrene, ambulant eller som en del af et døgnophold.