Andre undersøgelser

Ud over forældrekompetenceundersøgelser, børneundersøgelser og tilknytningsundersøgelser tilbyder vi også andre former for undersøgelser og screeninger.

Eksempler på andre undersøgelser: kognitiv undersøgelse af voksen eller barn, tillæg til tilknytningsundersøgelse – hvis der eksempelvis er sket forandringer siden tilknytningsundersøgelsen blev udfærdiget, vurdering af forældrekompetencer på det forelæggende – såfremt en forælder ikke ønsker eller kan deltage i en forældrekompetenceundersøgelse, vurdering af tilknytning hos et barn eller ung.

Kontakt os for at høre nærmere.