Døgnophold

 

Døgnophold på Chr. IX Børnehjem er altid midlertidige, tids- og målfokuserede forløb. For alle børn opstilles der mål, som der løbende følges op på, og anbringelserne følger en fast struktur, som fremgår af korttidsmodellen nederst på siden.

Formålet med døgnophold på Chr. IX er at skabe ro og overblik for barnet med henblik på at få etableret og stabiliseret en positiv kontakt til familie, skole og netværk igen samt at vurdere, hvilken
støtte barnet og familien har behov for fremadrettet.

Vi arbejder ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang med det formål at understøtte barnets/den unges udvikling og trivsel samt at skabe ro omkring barnets og familiens situation. Hverdagen er struktureret og forudsigelig, og vi prioriterer et godt samarbejde med barnets forældre under anbringelsen.