Ophold

 

Korttidsophold er tids- og målfokuserede indsatser for familier med små børn. Formålet er at sætte forældrene i stand til at varetage omsorgen for barnet, så anbringelse af barnet så vidt muligt forebygges.

Modellen for vores koncept er udarbejdet med inspiration fra ”Sverigesmodellen” og indeholder en afklarende fase, hvor der arbejdes intensivt med afdækning af familiens ressourcer og vanskeligheder.

Herefter vurderes det i samarbejde med kommunen, hvorvidt et egentligt behandlingsforløb skal iværksættes, eller om der skal iværksættes anden støtte.

Der arbejdes i løbet af behandlingsforløbet mod en indsats længere nede på indsatstrappen, ligesom overgangen til den efterfølgende indsats i hjemmet forberedes og planlægges undervejs.

Der er fokus på, at både barn og forældre skal profitere af indsatsen. I modsat fald skal familien overgå til anden støtte. Varigheden af opholdene kan ligge mellem 4-12 uger som udgangspunkt, men aftales nærmere i den konkrete familie.

Korttidsophold iværksættes efter visitation og indskrivningsmøde. Døgnophold kan iværksættes akut, og der aftales efterfølgende formål og varighed af opholdet.

Der arbejdes med forældretræning gennem daglig deltagelse i gruppeforløb, herudover er der individuelt tilrettelagte aktiviteter for familien.

Der er fokus på såvel forældrenes evne til at skabe struktur og forudsigelighed for barnet som på deres evner til at dække barnets følelsesmæssige behov. Der foretages løbende vurdering af barnets trivsel og udvikling.