Metoder

 

På Bethesda arbejder vi med at skabe en sund tilknytning mellem forældre og barn. Vores arbejde er metodisk og teoretisk velfunderet og tager afsæt i den neuroaffektive pædagogik og en systemisk forståelsesramme af familieproblematikker.

Vi arbejder med at afdække og udvikle forældrenes mentaliseringsevner i forhold til deres børn. Der arbejdes med dette ved at støtte forældrene i at få øje på børnenes behov og signaler samt at støtte dem i at aflæse børnene relevant. Metodisk gøres dette bl.a. ved at hjælpe med at “oversætte” barnets signaler for forældrene samt at undersøge og udvide forældrenes forståelse af deres barn. Ligeledes arbejdes med forældrenes mentalisering af dem selv gennem samtaler med det formål at give dem større selvindsigt og hermed mulighed for selvudvikling.

Metodisk arbejdes der med at opbygge en relation mellem forældre og personalet, så der opnås fælles mål med indsatsen og en tillid i behandlingsarbejdet. Der arbejdes med udgangspunkt i borgerens ressourcer på at udvikle forældrekompetencerne yderligere via eksempelvis en forældrekompetenceundersøgelse, så barnets udvikling og trivsel sikres. Der arbejdes med vejledning, anvisning og guidning i forhold til barnets behov dels i individuelt tilrettelagte aktiviteter og ved forældretræning sammen med andre familier. Der arbejdes sideløbende med borgerens egen personlige udvikling.

Der arbejdes med individuelle samtaler og/eller parsamtaler, ligesom der arbejdes med løbende feedback til familien for at tydeliggøre den udvikling, der finder sted i forhold til de opstillede mål og fokusområder. Der arbejdes sideløbende med afdækning/udredning og intervention. Der er fokus på at udvikle de ting, som fungerer, og ligeledes er fokus på udviklingspotentiale og herunder motivation for at modtage vejledning.

Herudover kan inddrages elementer fra narrativ familiebehandling i arbejdet, særligt gennem individuelle samtaler arbejdes der med personlig udvikling for den enkelte borger.