Forældrekompetenceundersøgelse

 

Forældrekompetenceundersøgelser foretages med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste. Undersøgelsen foretages som en del af den børnefaglige undersøgelse i hht. SEL §50. Undersøgelsen vurderer barnets behov og afdækker forældrenes ressourcer og vanskeligheder i forhold til at varetage omsorgen for det konkrete barn.

Undersøgelsen kan dels omfatte kognitiv og personlighedsmæssig testning herunder vurdering af forældrenes mentaliseringsevne, deres evne til at aflæse, indleve sig i og forstå barnets behov samt forældrenes evne til at tilgodese disse. Endvidere vurderes samspillet mellem forældre og barn samt forældrenes udviklingspotentiale, herunder evne og villighed til at modtage rådgivning/vejledning. Med udgangspunkt i relevante sagsakter inddrages viden om forældrenes opvækst og baggrund med særligt henblik på egne tilknytnings erfaringer.

Bethesda har mange års erfaring med udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser og har udviklet et koncept som følger Socialministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser. Undersøgelserne på Bethesda foretages af en autoriseret psykolog med stor erfaring indenfor undersøgelser af familier og børn.

Der kan ligeledes foretages undersøgelse af kommende forældre, og der vil i den forbindelse blive lagt vægt på forældrenes mere almene kompetencer og overordnede egenskaber i forhold til at varetage omsorgen for et barn.

Undersøgelsen kan indeholde: gennemlæsning af relevante sagsakter, oplysninger om forældrenes opvækst med særligt henblik på egne tilknytningserfaringer, observation af forældrenes samspil med deres barn/børn, testning af én eller begge forældre og evt. barn. Undersøgelsen kan omfatte både kognitiv og personlighedsmæssig testning, testning af mentaliseringsevne, ERA-undersøgelse (Early Relationel Assessment) eller MIM-observation, ustruktureret observation, pædagogisk/psykologisk undersøgelse af barnets udviklingstrin, f.eks. Kuno Beller undersøgelse, MPU, DP-3 eller Bayley undersøgelse.