Aflastning

 

Aflastningstilbuddet er til børn, som enten bor hjemme eller i en plejefamilie, og som har behov for aflastning i weekender, hverdage og/eller ferier.

Indholdet i aflastningen vil tage udgangspunkt i de konkrete børn og deres behov og ønsker. Der vil blive lagt vægt på glædesfyldt samvær, og det kan både være ved aktiviteter ud af huset, f.eks. udflugter i naturen, svømmehal mv., eller det kan være aktiviteter i huset eller på Chr. IX. udearealer. Der er på matriklen legeplads, trampolin, fodboldbane, bålhytte samt diverse indendørs aktiviteter, bl.a. indendørs gymnastiksal. Aflastningstilbuddet er placeret i samme bygning som vores døgnafdeling.

Der arbejdes med en mentaliseringsbaseret tilgang med fokus på en forståelse af barnet og dets adfærd samt de tanker, følelser og intentioner, der ligger bag. Ligeledes arbejdes med en udviklingsstøttende tilgang, hvor vi med udgangspunkt i barnets ressourcer arbejder på at støtte og guide barnet i dets udvikling ud fra det niveau barnet befinder sig på. Der arbejdes med en tydelig og genkendelig struktur de dage, barnet er i aflastning for på denne måde at skabe tryghed for barnet med en forudsigelig hverdag. Der benyttes for nogle børn visuelle støttesystemer som understøttelse af struktur og overblik for barnet.

Målgruppen for aflastning er børn i alderen 6-15 år, som f.eks. har været udsat for omsorgssvigt, har følelsesmæssige eller adfærdsmæssige vanskeligheder mv.

Der er ligeledes mulighed for aflastning af børn i alderen 3-5 år i vores Aflastning PLUS tilbud - kontakt os for at høre nærmere.