Målgruppe

 

Målgruppen på Chr. IX Børnehjem er børn og unge i alderen 0-17 år. Det drejer sig om børn og unge, som i en periode af deres liv har behov for socialpædagogisk støtte. Det kan være børn, som er omsorgssvigtede, som har oplevet vold eller andre overgreb i hjemmet, som har adfærdsvanskeligheder eller følelsesmæssige vanskeligheder. Det kan ligeledes være unge, som er kriminalitetstruede eller misbrugstruede.

Ofte er situationen omkring børnene kaotisk og stressende, og der er behov for en periode, hvor der skabes ro omkring børnene, inden det besluttes, hvad der videre skal ske i deres liv, og hvilken støtte, de skal modtage fremover.