Tilknytnings-undersøgelser

 

Tilknytningsundersøgelser er en del af kommunens indstilling til børn- og ungeudvalget i forbindelse med stillingtagen til videreført anbringelse jf. SL §68a. Formålet med undersøgelsen er at vurdere barnets tilknytning til anbringelsesstedet med henblik på at give grundlag for en vurdering af, hvilken betydning det vil have for barnets sundhed og udvikling såfremt barnet eller den unge flyttes fra anbringelsesstedet.

Undersøgelsen kan indeholde: gennemlæsning af relevante sagsakter, beskrivelse og vurdering af barnet og dets tilknytning til anbringelsesstedet, observationer af samspil mellem plejeforældre og barnet, samtale med plejefamilie og evt. biologiske forældre, observation af samspil mellem biologiske forældre og barnet. Der kan endvidere indgå en psykologisk undersøgelse af biologiske forældre og/eller barnet. Observationerne foretages systematisk med anerkendte metoder.