Forældrekompetence


Forældrekompetenceundersøgelser foretages med henblik på at afklare, hvad der er til barnets bedste. Undersøgelsen foretages ofte som en del af den børnefaglige undersøgelse i hht. SEL §50. Undersøgelsen vurderer barnets behov og afdækker forældrenes ressourcer og vanskeligheder i forhold til at varetage omsorgen for det konkrete barn. I undersøgelsen vurderes forældrenes mentaliseringsevne, evne til at aflæse, indleve sig i og forstå barnets behov samt forældrenes evne til at tilgodese disse. Endvidere vurderes samspillet mellem forældre og barn samt forældrenes udviklingspotentiale, herunder evne og villighed til at modtage rådgivning/vejledning.

Bethesdas har flere års erfaring med udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser og har udviklet et koncept som følger Socialministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser. Undersøgelserne på Bethesda foretages af et tværfagligt team med stor erfaring indenfor undersøgelser af familier og børn. Teamet består af en autoriseret psykolog og herudover en socialrådgiver og en pædagog.

Der kan ligeledes foretages undersøgelse af kommende forældre, og der vil i den forbindelse blive lagt vægt på forældrenes mere almene kompetencer og overordnede egenskaber i forhold til at varetage omsorgen for et barn.

Undersøgelsen kan indeholde: gennemlæsning af relevante sagsakter, oplysninger om forældrenes opvækst med særligt henblik på egne tilknytningserfaringer, observation af forældrenes samspil med deres barn/børn, psykologisk undersøgelse af én eller begge forældre og evt. barn. Psykologisk undersøgelse kan omfatte både kognitiv og personlighedsmæssig testning, testning af mentaliseringsevne, ERA-undersøgelse (Early Relationel Assessment) eller MIM-observation, pædagogisk/psykologisk undersøgelse af barnets udviklingstrin, f.eks. Kuno Beller undersøgelse, MPU, DP-3 eller Bayley undersøgelse.

Koncept for FKU