Spædbarnsobservationer


Spædbarnsobservationer foretages af børn anbragt i plejefamilie, hvor der p.g.a. belastninger i graviditeten formodes at være tale om et barn med særlige behov. Det kunne eksempelvis være et barn, som er født med abstinenser, eller som har været udsat for en stresset fostertilværelse for eksempel p.g.a. vold mellem forældrene.

Indholdet i undersøgelsesforløbet er løbende vurdering af barnets trivsel og udvikling, vejledning af plejeforældrene, vurdering af samspillet mellem barnet og plejeforældrene, gennemlæsning af sagsakter.