Observationsanbringelser


Observationsophold har en varighed på mellem tre og seks måneder, hvor vi udreder barnets behov og ressourcer. Formålet er at fastlægge den videre handlingsplan samt at komme frem til, hvad der er bedst for barnet i fremtiden – og hvilken støtte, der er brug for. 

Chr. IX's børnehjem tilbyder også ambulant udredning og observation af børn i deres daglige miljø enten hjemme hos forældrene, i plejefamilien eller eventuelt på institutionen. 

En observationsrapport består af: 

  • en anamnesesamtale med forældrene 
  • pædagogiske observationer 
  • psykologisk undersøgelse 
  • konklusion med vurdering af barnets fremtidige behov
     

Vi afholder en anamnesesamtale, før vi begynder den psykologiske undersøgelse. Samtalen har to formål:

  • at orientere forældrene om, hvad en psykologisk undersøgelse består af og give dem mulighed for at stille spørgsmål 
  • at høre forældrenes beskrivelser af barnets opvækst og udvikling fra graviditet og fødsel til nu.

klatre242x255

Tværfagligt team

I starten af forløbet nedsætter vi et tværfagligt team, som har ansvaret for barnets observationsforløb og for at udarbejde observationsrapporten. 

Teamet kan bestå af barnets kontaktpædagog, en socialrådgiver og en psykolog.