Under anbringelsen


agffanny754x200

Forældremøder og samarbejdsmøder
Vi afholder forældremøder efter individuelt fastlagte rammer. 

Et forældremøde har til formål at: 

  • Orientere om anbringelsens forløb
  • Fastlægge samarbejdet
  • Justere besøgsaftalerne inden for den ramme forvaltningen har lagt

Barnets kontaktpædagog deltager i forældremøder. Er der tale om en observation deltager en af vores psykologer efter nærmere aftale. 

Efter cirka tre måneder afholder vi et samarbejdsmøde, hvor forældre, forvaltning og institution deltager. Forvaltningen er ansvarlig for mødet med hensyn til indkaldelse og referat. Ud fra en konkret vurdering kan større børn deltage i dele af et forældre- eller samarbejdsmøde. 

Status- og udskrivningsnotater 
Vi udarbejder statusnotater efter individuelt fastlagte aftaler. Hvis der er tale om en observationsanbringelse, er statusnotatet en opfølgning på den pædagogiske del af observationsrapporten. 

Når vi udskriver et barn, laver vi altid et udskrivningsnotat. 

Ved adoptionsbørn laver vi en udviklingsbeskrivelse efter tre måneder.