Forud for anbringelsen


Hvis det er muligt holder vi et indskrivningsmøde forud for anbringelsen. Dermed kan vi få så meget som muligt afklaret, inden barnet bliver indskrevet. Hvis det ikke er muligt at holde mødet forud for indskrivning, sker det snarest muligt efter anbringelsen. 

Et typisk indskrivningsmødets drejer sig blandt andet om følgende

 • Orientering fra forældre og familierådgiver om problematikken og en beskrivelse af barnet. 
 • Orientering om institutionen og afdelingen, hvor barnet skal være. Fastlæggelse af mål og arbejdsopgaver med det formål at forældre/forvaltning/institution har en fælles viden om anbringelsens formål. 
 • Planlægning af selve anbringelsen. 
 • Samarbejdsaftale mellem forældre og institution - herunder besøgsaftaler, forældremøder og indhentning af forskellige tilladelser, planlægning af dato for det første samarbejdsmøde med forældre og forvaltning (efter tre måneder eller efter individuelt fastlagte aftaler). 
 • Indskrivningsmødet tydeliggør anbringelsens mål, og gør dem konkrete for forældrene, der efterfølgende er klar over, hvilken opgave institutionen har fået. 

Vi ser meget gerne, at forvaltningen gør følgende inden anbringelsen: 

 • Fremsender sagsakter til institutionen. 
 • Afklarer skole og/eller daginstitutionsplacering. 
 • Afklarer transport til eventuel skole eller daginstitution uden for Aarhus Kommune. 
 • Afklarer fortsættelse af eventuel aflastningsfamilie. 
 • Afklarer hvem der varetager eventuelle overvågede besøg. 
 • Afklarer hvad barnet har fået at vide om anbringelsen, og hvad barnet siger til det. 

Desuden vil vi meget gerne, at barnet og forældrene så vidt muligt kommer på forbesøg inden anbringelsen.