Sagsbehandlere


Målgruppen er socialt udsatte børn og familier

På Døgncentret arbejder vi med en målgruppe af socialt udsatte børn og familier. Vi yder en socialpædagogisk indsats til børn og unge med sociale, følelses- og adfærdsmæssige vanskeligheder. 

Institutionen drives efter servicelovens paragraf 66. 

Døgncentret tilbyder døgntilbud til børn og unge mellem 0 og 17 år samt familier med spædbørn. Vi sikrer børnenes trivsel og udvikling og sikrer dem gode vilkår i fremtiden. 

Vi arbejder med tre former for anbringelser: 

  • Forsørgelsesmæssige anbringelser 
  • Observationsanbringelser af tre til seks måneders varighed, hvor vi udreder barnet pædagogisk og psykologisk. Formålet er at klarlægge de fremtidige behov for Forvaltningen. Vi udarbejder en observationsrapport, som giver et velkvalificeret grundlag for fastlæggelse af videre tilbud og handleplan. Læs mere om observationsanbringelser 
  • Børn til bortadoption. Anbringelsen har en varighed af ca. 5 måneder. 

Anbringelserne kan være såvel akutte som planlagte. 

Familiedøgninstitutionen Bethesda tilbyder: 

  • Anbringelse af familier med spædbørn der har behov for støtte og vejledning i deres nye livssituation. 
  • Undersøgelse af forældreevne-, samt forældrekompetenceundersøgelse.