Intro


bethesda754x200

Døgncentret

Døgncentret består af familieinstitutionen Bethesda samt akut- og observationsinstitutionen Chr. 9. 

De to institutioner er organiseret med fælles administration, men fungerer som to selvstændige institutioner.

Familieinstitutionen Bethesda tilbyder forskellige indsatser i forhold til familier med børn i alderen 0-10 år.

 • Døgnophold til familier med fokus på støtte og behandling. 
 • Døgnophold til familier med fokus på undersøgelse og afklaring
 • korttidsophold med foreløbig vurdering efter fire uger
 • Ambulante forløb, ofte i forlængelse af et døgnophold.
 • en kombination af ovenstående.
 • Ambulante undersøgelser, f.eks. forældrekompetenceundersøgelser, spædbørnsobservationer, psykologisk undersøgelse af børn i alle aldre , undersøgelse af børn til adoption, tilknytningsundersøgelser (SEL§68a) mv.
 • Tilbud til gravide.
 • Spædbarnsterapi.

Chr. IX tilbyder anbringelse af børn i alderen 0-17 år 

 • Akut anbringelse døgnet rundt året rundt
 • Korttidsanbringelser med sideløbende indsats i hjemmet.
 • Anbringelser af 3-4 måneders varighed med sideløbende observation og udredning af barnet
 • længerevarende anbringelser efter behov
 • Psykologisk undersøgelse af barnet