Det pædagogiske arbejde


bager-754x200

Struktur og forudsigelighed i hverdagen

Pædagogikken på Døgncentret tager udgangspunkt i det enkelte barns behov.

Vores målgruppe er meget bred, og der er derfor ikke på forhånd formuleret en entydig pædagogisk praksis.

Vi arbejder dog generelt med at skabe nærhed og tæt kontakt til hvert enkelt barn og med at sikre en tæt kontakt mellem barnet og forældrene.

En stor del af omsorgsarbejdet ligger i en fast daglig struktur, der skaber sikkerhed, forudsigelighed og tryghed for barnet.

Vi forsøger at skabe mulighed for at fremme relationer mellem barn og voksen og samtidig støtte barnet i forhold til relationerne til andre børn.

Hvert barn får tilknyttet to kontaktpædagoger.