Aflastning


Aflastningstilbuddet er til børn, som enten bor hjemme eller i en plejefamilie, og som har behov for aflastning i weekender, hverdage og/eller ferier.

Målgruppen for aflastning er børn i alderen 3-15 år, som f.eks. har været udsat for omsorgssvigt, har følelsesmæssige eller adfærdsmæssige vanskeligheder mv.

Aflastningstilbuddet er baseret på samvær og aktiviteter og har til huse i den samme bygning som vores døgnafdeling.