Undersøgelser

Forældrekompetenceundersøgelser (FKU) afdækker forældres ressourcer og vanskeligheder i forhold til at varetage omsorgen for deres barn. Formålet er at afklare, hvad der er til barnets bedste.

Undersøgelsen foretages ofte som en del af den børnefaglige undersøgelse i hht. SEL §50. Bethesdas koncept følger Socialministeriets retningslinjer for forældrekompetenceundersøgelser.

I undersøgelsen vurderes forældrenes mentaliseringsevne, deres evne til at aflæse, indleve sig i og forstå barnets behov samt deres evne til at tilgodese disse behov. Endvidere vurderes samspillet mellem forældre og barn samt forældrenes udviklingspotentiale, herunder evne og villighed til at modtage rådgivning/vejledning. Med udgangspunkt i relevante sagsakter inddrages viden om forældrenes opvækst med særligt henblik på egne tilknytningserfaringer.

Der kan ligeledes foretages undersøgelse af kommende forældre, og der vil i den forbindelse blive lagt vægt på forældrenes mere almene kompetencer og overordnede egenskaber i forhold til at varetage omsorgen for et barn.

Teamet består af en autoriseret psykolog og herudover en socialrådgiver og/eller en pædagog. Undersøgelsens resultater fremlægges i en skriftlig rapport.