Metoder

Bethesda er et hus hvor vi tager hånd om familier og i fællesskab finder ud af, hvad der er til barnets bedste.

På Bethesda arbejder vi for at skabe en sund tilknytning mellem forældre og barn. Vores arbejde er metodisk og teoretisk velfunderet og tager afsæt i den neuroaffektive pædagogik og en systemisk forståelsesramme af familieproblematikker.

Vi arbejder med at afdække og udvikle forældrenes mentaliseringsevner. Forældrene støttes af pædagoger i at læse de signaler barnet sender, så de bliver bedre til at se og forstå barnets behov, både de basale som følelsesmæssige.

Metodisk arbejdes der med at opbygge en relation mellem forældre og personalet, så der opnås fælles mål med indsatsen og en tillid i behandlingsarbejdet. Vejledning, guidning og anvisning sker både i individuelle aktiviteter med den enkelte familie og i forældretræning sammen med andre familier.

Der arbejdes med individuelle samtaler og/eller parsamtaler, ligesom der arbejdes med løbende feedback til familien for at tydeliggøre den udvikling, der finder sted i forhold til de opstillede mål og fokusområder. Der arbejdes sideløbende med afdækning/udredning og intervention. Der er fokus på at udvikle de ting, som fungerer, og ligeledes er fokus på udviklingspotentiale og herunder motivation for at modtage vejledning.

Herudover kan inddrages elementer fra narrativ familiebehandling i arbejdet, særligt gennem individuelle samtaler arbejdes der med personlig udvikling for den enkelte borger.

Vores psykologiske undersøgelser sker altid med udgangsunkt i anerkendte metoder. Det kan omfatte både kognitiv og personlighedsmæssig testning, testning af mentaliseringsevne, ERA-undersøgelse (Early Relationel Assessment) eller MIM-observation, pædagogisk/psykologisk undersøgelse af barnets udviklingstrin, f.eks. Kuno Beller undersøgelse, MPU, DP-3 eller Bayley undersøgelse.