Bethesda Familieindsatser

Tids- og målfokuserede indsatser og undersøgelser af forældre og børn i alderen 0-10 år. Vi tilbyder kortere og længerevarende døgnophold, ligesom vi tilbyder flere ambulante indsatser og konsulentydelser.

Chr. IX’s Børnehjem

Tids- og målfokuserede anbringelser af børn og unge i alderen 0-18 år med henblik på observation og udredning/afklaring. Der er mulighed for korttidsophold sideløbende med indsats i hjemmet. Anbringelserne kan ske akut eller planlagt.